Disclaimer

Copyright © 2020 Honey The Agility Pony All Rights Reserved.

Gebruikersovereenkomst

Algemene voorwaarden:

 • De cursussen van Honeytheagilitypony.be staan onder copyrights en zijn enkel voor eigen gebruik.
 • Auteursrechten en andere intellectuele rechten mogen niet worden geschonden.
 • De betaling kan uitsluitend via Paypall of overchrijving gebeuren. Voor een vlotte verwerking dient u de juiste mededeling, vermeldt bij de cursus, in te voeren. Na betaling krijgt u toegang tot de cursus.
 • Er is geen leveringskost.
 • De cursus kan online bekeken worden en wordt aangeboden via webpagina’s en niet via PDF of Worddocument. De cursus kan niet afgedrukt worden.
 • Het kan gebeuren dat de website voor een korte periode offline is. Dit betekent dat de website onbereikbaar is. Het offline zijn van de website is een geval van overmacht. De webserver op wiens webruimte deze website staat is in dat geval verantwoordelijk voor het onbereikbaar zijn van de cursussen.
 • Ondersteuning onder de vorm van feedback momenten wordt verleend als dit een onderdeel is van de aankoop of als deze afzonderlijk werden aangekocht. De duurtijd (in uren) van de feedback momenten staat vermeld bij de betreffende cursussen.
 • De ondersteuning wordt steeds verleend via e-mail en/of Skype en dit door de auteur van de cursus.
 • Indien er een overeenkomst is van ondersteuning, worden enkel vragen met betrekking tot het onderwerp (aangekochte cursus) beantwoord.
 • Uw toegang tot een cursus blijft 1 jaar geldig. Dit onder voorbehoud dat de website gedurende een korte periode offline is.
 • Het is verboden uw accountgegevens te delen of door te geven aan derden. Indien we merken dat hier misbruik van gemaakt wordt, behouden we het recht de toegang tot de cursus met onmiddelijke ingang te ontzeggen.
 • Door u te registreren, geeft u toestemming dat we u mogen informeren over nieuwe acties, cursussen en dergelijke. Dit gebeurt in de vorm van een nieuwsbrief. Uw persoonlijke gegevens (e-mailadres, …) worden voor geen andere doeleinden gebruikt en worden niet aan derden overgedragen.
 • De copyrights mogen niet geschonden worden.
 • Als u contact wens op te nemen, raden wij aan gebruik te maken van het contactformulier, dat uw vraag steeds naar het juist e-mailadres zal sturen. Daarnaast zijn wij ook beschikbaar via de communicatiemiddelen Facebook, Facebook Messenger, Whatsapp.
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te kopiëren naar andere websites of af te drukken en te verspreiden aan derden.
 • Het is verboden om stukken of volledige cursussen te gebruiken in eigen cursussen, boeken of andere publicaties.
 • Wanneer u verwijst naar onze cursussen, moet steeds de naam van de website en URL vermeld worden. U dient ons daarvan op de hoogte te brengen.
 • Honeytheagilitypony.be logt welke cursussen (en desbetreffende pagina’s) er door gebruikers bezocht worden.
 • Honeytheagilitypony.be geeft nooit gegevens van zijn leden aan derden.
 • Gelet op de bijzondere aard van onze producten en diensten kan er verzaakt worden binnen een termijn van 24 uur na aanschaf met verwijdering van mogelijke bestanden behorende tot de cursus op uw PC.
 • De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien
 • Indien we ernstige inbreuken vaststellen tegen deze gebruikersovereenkomst, kan overgegaan worden tot gerechtelijke stappen.
 • De gebruikersovereenkomst werd opgemaakt in samenspraak conform de EG-richtlijn. De EG-richtlijn 97/7 van 20 mei 1997 betreffende bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten is geïmplementeerd in de Belgische Wet op de handelspraktijken.

Auteursrecht:

 • Onder inhoud verstaan we alle teksten, stukken cursus, afbeeldingen, ideeën die op deze website staan.
 • Het gebruik van de inhoud valt onder voorwaarden die de auteur zelf stelt. In alle gevallen blijft de auteur alle rechten behouden. Kopiëren van inhoud naar andere websites is niet toegestaan, zelfs mits vermelding van de bron.
 • Een link leggen naar een pagina van Honeytheagilitypony.be, mits vermelding van bron is wel toegestaan.
 • Het is nadrukkelijk verboden inhoud van Honeytheagilitypony.be, geheel of gedeeltelijk te verkopen of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 • Je mag een account niet doorgeven of laten gebruiken door derden. Accountgegevens zijn strikt persoonlijk en dienen door de gebruiker niet gedeeld te worden.
 • Je mag de cursussen in digitale of afgedrukte versie niet uitdelen aan anderen noch publiceren op je eigen website.
 • We streven er steeds naar auteursrechten en bronvermeldingen op een correcte manier na te leven.

Aansprakelijkheid:

Hoewel Honeytheagilitypony.be ernaar streeft om op deze website betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, kunnen we niet garanderen dat de inhoud juist is op het moment waarop die wordt ontvangen. Honeytheagilitypony.be kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de inhoud, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze website.